Ik wil niet gepest worden proactief inzetbaar?

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Primair is de manier van handelen bedoeld als een reparatiemethode. Het probleem van pesten is ontstaan in het groepsvormingsproces op het moment dat de leden zich meer bewust worden van hun positie in de groep en de groep belangrijker wordt in hun doorgaande ontwikkelingslijn.

Dit gebeurt rond de leeftijd van 8 jaar. De sprookjestijd wordt verlaten. De eigen positie in de groep gaat bepaald worden en daarmee de positie t.o.v. andere kinderen. Kinderen worden zich bewust van de ontwikkeling van hun eigen vaardigheden, maar ook van de ontwikkeling van de vaardigheden van de anderen in bijvoorbeeld een schoolklas. Daarnaast ontstaan de eerste vormen van abstract denken. Het is niet voor niets dat in groep 5 gestart wordt met de zaakvakken en eind groep 5 de eerste vormen van rekenen met breuken zijn entree krijgt. Gesteld kan worden dat vanaf eind groep 4, maar zeker in groep 5 er een opstartfase kan plaats vinden naar structureel pesten.

Het goed in beeld hebben dat je betekenisvol bent, het ontwikkelen van je talenten binnen de organisatie (lees ook school) en goed gericht zijn op je waarden hoeft helaas niet te betekenen dat je gevrijwaard blijft van pesten in de groepen waarin je werkt. Echter je kunt ook proactief nog wel degelijk het één en ander betekenen ter voorkoming van pesten binnen een groep.

In essentie is proactief optreden tegen pesten niets anders dan het opnieuw benoemen van klassenvertegenwoordigers. Klassenvertegenwoordigers die democratisch dienen gekozen te worden door alle klasgenoten. De leerkracht is de bewaker van dit democratische proces.

Verstandig is om het tot stand laten komen van klassenvertegenwoordigers onderdeel te laten zijn van een pro actieve lesopbouw. Tevens raad ik met klem aan het proactieve handelen onderdeel te laten zijn van het schoolplan! Het is aan te raden op een basisschool maar ook in het voorgezet onderwijs dit in te voeren in alle groepen vanaf groep 5 tot en met op zijn minst de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs.

Ook evaluatie van dit proces is belangrijk en wel op twee niveaus.

  1. Als leerkracht of mentor op groepsniveau met alle leden van de groep. De vragen moeten zijn, bevalt het alle groepsleden dat er wordt gewerkt met klassenvertegenwoordigers ook wel rapporteurs genoemd? Vinden de klassenvertegenwoordigers hun functie nog leuk, of stellen zij hun functie opnieuw beschikbaar. Minimaal één keer per half jaar dient dit proces plaats te vinden.
  2. Als leerkrachten of mentoren op schoolniveau. Bevalt het systeem en wat kom je tegen? Het is hierin erg belangrijk om van elkaar te leren. Bij pestproblemen in een groep is het erg belangrijk om met elkaar van gedachten te wisselen. Maar ook bij geen pestproblemen is het belangrijk om minimaal één keer in de drie maanden te overleggen hoe het samenwerken met de rapporteurs (klassenvertegenwoordigers gaat).

Het gaat in essentie om een bewustwordingsproces en om leren van elkaar!

Schrijf je hier in voor onze Nieuwsbrief!

Vul hieronder uw naam en e-mail adres in. Zo blijft u op de hoogte van alles rondom het boek "Ik wil niet gepest worden".

Wist je dat?

© 2016 Ikwilnietgepestworden.nl. Alle rechten voorbehouden. Website door Donja Bleeker.